Saturday, March 24, 2007

דור האיקס

דור האיקס מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית קפיצה אל: ניווט, חיפוש דור האיקס (Generation X), הוא כינוי של דור אשר נולד בעולם המערבי (בעיקר אוסטרליה, קנדה ניו זילנד, ארצות הברית ובריטניה) לאחר דור הבייבי בום. גבולותיו של דור זה קשים לתיחום, אך לרוב הכוונה לגל דמוגרפי של מי שנולדו בין שנות השישים לתחילת שנות השמונים של המאה ה-20. דור האיקס הפך למונח מקובל, הן בקרב דמוגרפים ומדעני החברה והן בקרב משווקים אך בעיקר בתרבות הפופולרית. למרות, שהמונח מתייחס כבר לילידי שנות השישים, המונח דור האיקס הפך לשגור בזכות דאגלס קופלנד בסיפורו Generation X: Tales for an Accelerated Culture. בספר זה קופלנד תיאר את החרדה של אלו שנולדו בין 19601965, אשר למרות שטכנית נכללו בדור הביביי בום, לא הרגישו שייכות לאיקונים התרבותיים שלו. השימוש של קופלנד במונח X לגבי דור ה-X נועד לבטא את היותו של דור זה חסר שם, אך המודעות לגבי היותו קבוצה חברתית מובחנת, הולכת וגדלה. לפי העתידן דוד פסיג, דור האיקס הוא דור שבניגוד לקודמיו שוהה הרבה יותר בבית וחשוף רבות לאמצעי התקשורת ולמסרים השיווקים בהם. הוא טוען כי זהו דור שאינו מכיר בסמכות כבעבר, וגדל בעולם הרבה יותר רב-תרבותי.

No comments: